Generelle vilkår

Det er viktig for oss at du som kunde hos oss er innforstått med innholdet i tjenesten du bestiller.

Derfor bør du lese gjennom det som står på den aktuelle behandlings-/tjenestesiden før du bestiller en konsultasjon.

Send oss en mail på post@vitales.no for å avbestille timer.

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester som ytes av Vitales AS ("Vitales") til deg som kunde (alle som bestiller og benytter seg av tjenester hos Vitales).

2. Bestilling / Avbestilling / Flytting av time

  • Bestilling av time gjøres her. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg på den e-post du oppgir i bestillingen.

  • Vitales beholder retten til å flytte på timer ved behov.

  • Hvis en time ikke avbestilles / flyttes innen 24 timer før oppsatt tid, faktureres 100% av prisen. Dette gjelder også dersom timen er bestilt innen 24 timer.

  • Avbestilling / flytting av time gjøres ved å sende en e-post til post@vitales.no. Man kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss melding på sosiale medier som Facebook, Instagram, eller liknende.

  • Klippekort, gavekort m.m.: Også ubenyttede timer belastes dersom kunden ikke møter eller timen avbestilles senere enn 24 timer før timen.

  • Gruppetimer: For alle gruppetimer (f.eks. yoga) gjelder en frist på 48 timer. 

3. Betaling

Betaling for time skjer med kort eller via Vipps etter timen. Det påløper da ikke fakturagebyr. Vår kortterminal godtar vanlige bankkort (bankaxept), men ikke kredittkort. Vi tar ikke imot kontanter. I noen tilfeller kan Vitales fakturere. Vitales har rett til å kreve gebyr hvis ikke faktura betales innen fristen. Faktura vil bli sendt til den personen som har bestilt timen. Er personen under 18 år skal bestillingen være godkjent av foresatte. Den foresatte har ansvar for betaling.

4. Ansvar

Alle i Team Vitales er selv ansvarlige for rådgivning og behandlinger av alle kunder. Vitales AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feilbehandlinger.

5. Priser

Oppdatert prisliste finnes på vitales.no. Prisen for en behandlingstime inkluderer også allminnelig forberedelse og journalføring, samt kontakt for timebestilling og avbestilling. 

6. Journal

Når time avtales med akupunktør, muskelspesialist eller lege, opprettes det i noen tilfeller journal hvor de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling noteres fortløpende. Journalen oppebevares sikkert. Kunden har innsynsrett. Alle i Team Vitales er selv ansvarlig for å føre journalsystem for sine klienter.

9. Taushetsplikt

Vitales har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det vi får vite i samtalene vil komme andre for øre.

 


Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Vitales samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring for Vitales

Vitales samler inn og bruker opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsdato) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse, e-post og telefonnummer). I tillegg til dette kan vi registrere informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med oss, eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Vitales. Og vi vil noen ganger kunne ta kontakt med deg om kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser.

Kunde- og medlemsservice

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold. Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev eller informasjon om våre tjenester. Vi vil samle inn og bruke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, og disse oppbevares så lenge det er nødvendig.

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar behandlinger (massasje, muskelterapi etc.) fører vi ikke journal. Når du mottar helsehjelp hos Vitales, har helsepersonell (lege) plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver. I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT m.m. Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss via post@vitales.no. Vitales sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet. For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den. Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte post@vitales.no.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til Team Vitales som har et tjenstlig behov. Alle i Team Vitales har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Vitales som pasient. All kommunikasjon du har med Vitales er underlagt denne taushetsplikten. For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon 934 81 777.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) hentet fra nettsidene til Vitales

Vitales.no benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler. Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren. Du kan hindre at slike informasjonskapsler lagres ved å endre på nettleserens innstillinger. Da vil imidlertid sidene ikke fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapsler i nettleseren eller ved filbehandling.

Personvernombud

Ta kontakt med vårt personvernombud ved å sende en e-post til post@vitales.no dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål som gjelder personvern i Vitales. Du vil bli kontaktet når vi har mottatt e-posten fra deg.

VIKTIG: du må ikke sende personsensitive opplysninger i e-postkommunikasjon med oss. Vær også oppmerksom på at behandlingen av denne henvendelsen kan ta opp til 48 timer (virkedager).